پیاده سازی کلاینت REST در اندروید (قسمت اول)

در سری مطالب قبلی با عنوان پیاده سازی سرویس RESTful بوسیله Slim در مورد پیاده سازی سرویس REST جهت ثبت و دریافت یاداشت ها با استفاده از PHP و فریم ورک Slim توضیحاتی داده شد، در این سری از مطالب قصد بر این هست که در طی مثال هایی ساده در قالب نمونه کد نحوه پیاده سازی یک کلاینت در سمت اندروید برای برقراری ارتباط با سرویس یاداشت ها توضیح داده شود.

و اما ابزار هایی که از آن ها استفاده خواهد شد، ما از Retrofit برای برقراری ارتباط با سرور و از ActiveAndroid به عنوان ORM استفاده میکنیم. IDE مورد استفاده ما در اینجا Android Studio هست که به تازگی از فاز پیش نمایش وارد بتا شده و از نظر استیبلیتی در شرایط بهتری قرار گرفته.

همانطور که قبلا ذکر شده، در مطالب این وبلاگ، قصد بر این است که از ورود به جزییات تا جای ممکن اجتناب شود، از این نظر شاید برخی مطالب و مواردی که به اون ها اشاره خواهد شد برای دوستان تازه کارتر نا آشنا و برای دوستانی که در سطوح متوسط تا پیشرفته قرار دارند مناسب تر باشد. البته در صورت لزوم میتوانید در این موارد، سوال مطرح کنید و تا حد امکان سعی در پاسخ به سوالات شما خواهم داشت.

ادامه مطلب …