ساختن فروم بوسیله ام تی

/
سلامچند وقت پیش توی وبلاگ پژواک مطلب زیر را از آقا بابک خواندم:« ش…

آموزش های پیشرفته تر هک ...

/
سلامبزودی بعضی آموزش های پیشرفته تر هک را براتون میزارم...فع…