رد شدن از فیلتر مخابرات...

/
سلاماونایی که با فیلتر مخابرات مشکل دارن میتونن برای رفع مشکلشون …

آموزش تروجان MoSucker 3.0b

/
سلامدر این پست روش ساختن سرور تروجان MoSucker 3.0 را براتون آموزش …

شروع دوباره

/
سلامبه زودی مطالبی که درهاست قبلی بود به اینجا منتقل میکنم...…